DTS

Etapa 1
Antonín Benjamin Svojsík
(5. září 1876 – 17. září 1938)
Tělovýchova

Profesor Antonín Benjamin Svojsík byl pedagogem a zakladatelem českého skautingu (který v českém prostředí dostal jméno Junák), jeho propagátorem a organizátorem. Od mládí byl pohybově nadaný a chtěl se stát učitelem tělocviku, což se mu splnilo.
Seznámil se skautingem v roce 1909 a o dva roky později se o prázdninách tehdy 35letý profesor Svojsík z žižkovské reálky vydal do Anglie. Zde navštívil skautský tábor a seznámil se s novými metodami výchovy mládeže. Vrátil se nadšený a začal překládat knihu Scouting for boys od R. B. Powella. Ale uvědomoval si, že není možné přesně přenést anglický skauting do českých poměrů. Knihu nakonec nevydal.
Po prázdninách 1911 sestavil pokusnou skautskou družinu z žáků žižkovské reálky. Radil se s významnými odborníky a získal pro spolupráci další známé osobnosti. V roce 1912 o prázdninách vedl první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice. Tábor měl 13 účastníků, jeho průběh Svojsík vylíčil v brožurce Den v táboře Junáků. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské družiny do Sokola, kde ale neuspěl. Založil tedy 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák – český skaut.

První etapa DTS bude na počest Svojsíka plná pohybu a bude se odehrávat v lese Bělá u Doloplaz 12.10. Sraz u altánku v 10:30 hod. S sebou věci na jednodenní pobyt v lese. Soutěžit se bude o první body do celoročního bodování. Představeny budou také ceny pro celkové vyhodnocení etapovky.
Autobus 712 ideální pro V. Týnec (9.11), Čechovice (9.15) a Vacanovice (9.31) a poté pěšky na místo srazu.

Mapa


Etapa 2
Ladislav Rusek - Šaman
(28. června 1927 - 27. července 2012)
Symbolika

Ladislav Rusek, mezi skauty známý pod jménem Šaman, působil jako český středoškolský a následně vysokoškolský pedagog, skaut, výtvarník, publicista a básník. V jeho výtvarné i literární tvorbě zaujímá významné místo skautská tématika. Jeho grafické dílo se skautskou tématikou zahrnuje až neuvěřitelné množství prací, zdobící knižní svazky, brožury, monografie, skautské časopisy, zpravodaje, ale také skautské klubovny a sbírky jednotlivců, pro něž jsou vzácnou upomínkou na přátelská setkání a osobní kontakty s dobrým člověkem a významnou osobností českého skautingu. Pro naše středisko Šaman vytvořil rozsáhlou paletu grafických motivů a pohlednic. Jeho motivy zdobily trička výprav do Kentucky v USA i na světová Jamboree. Jeho grafické listy obsahují sdělení zašifrovaná do alegorií a podobenství, zprostředkovaná specifickou škálou výtvarných symbolů. Často ztvárňoval rytíře, indiány, sv. Jiří bojujícího s drakem, přírodní scenérie, ale především skautské symboly - lilie, ohně, orlí pera, týpí a postavy či tváře skautů a skautek. Po zásluze byl odměněn řadou skautských vyznamenání, z nichž nejvyšší je Řád Stříbrného vlka, udělovaný v omezeném počtu dvanácti oceněných v celé republice.

Druhá etapa DTS se bude týkat symboliky a budete ji plnit v rámci vaší schůzky. Etapu musíte splnit a odevzdat do 7.12.2014. Plňte ji svědomitě a čestně. Neraďte jiným družinám v oddílu, pokud budou úkoly plnit později než vy. Na poctivé splnění dohlíží rádce. Na obálce je napsáno, co rádce musí připravit na schůzku. Obálku si může vzít rádce domů a nastudovat zadání před schůzkou. Má-li otázky, napíše mail Mirce nebo Jirkovi. Nesmí však členům družiny říct, co se bude na družinové schůzce plnit. Celkem vás čekají tři úkoly. Každý úkol musí být splněn a odevzdán (nebo doloženo splnění) dle pokynů. Nenechávejte obálky ani zadání úkolů v klubovně. Obálku, se vším co v ní je, a výsledky splnění, si po družinovce odnese rádce s sebou pryč z klubovny. Pouze výtvory z úkolu č. 3 mohou zůstat v klubovně! Rádce odevzdá splnění úkolu sám elektronicky (mail) nebo přes svého vedoucího oddílu.

dvorakjiri(zavináč)centrum.cz nebo mirka28(zavináč)email.cz


Etapa 3
Marek "Orko" Vácha
(14. září 1966)
Duchovno

Marek Vácha je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Ve skautu získal přezdívku „Orko“ (= zkratka pro „Orlí oko“), kterou používá ve svém jméně. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco-Base na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně. Je učitelem biologie, náboženství a etiky na Biskupském gymnáziu v Brně a na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Kromě desítek odborných a populárně naučných článků je autorem následujících knih vydaných nakladatelstvím Cesta v Brně: Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě, Místo, na němž stojíš, je posvátná země: O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru, Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec.

Duchovní rozvoj člověka je jedním ze základních principů skautského hnutí. Znamená respekt a úctu k morálním hodnotám a k dobru. Jde o pochopení světa, který se neskládá jen z fyzických a uchopitelných věcí, ale svou důležitou roli hrají i vztahy, emoce, lidské duše a víra v něco, co nás přesahuje.
Morální a mravní odpovědnost je důležité utužovat a posilovat. Ve třetí etapě si vyzkoušíte pracovat s pocity a emocemi. Zkusíte se vžít do různých nálad a rozpoložení. Umíte se oprostit od svých vlastních hodnot a názorů a opravdu se vcítit do pocitů, názorů a projevů jiného člověka?
Čekají na vás další úkoly a aktivity, které vám představí další tvář skautingu. Výsledky etapy musíte odevzdat vedoucímu oddílu nebo na e-mail a to do 11.1.2015.


Etapa 4
Jiří Navrátil
(10. září 1923)
Vlastenectví

Jiří Navrátil se narodil 10. září 1923 v Lipsku v rodině diplomata. Po návratu rodiny do Československa vstoupil v Praze do skauta. Za války skaut pokračoval pod hlavičkou Klubu českých turistů, Navrátil byl v roce 1944 společně s kolegy zatčen při skautsko-vlastenecké manifestaci během sportovního utkání na Strahově, ale brzy byl propuštěn. Aktivně se zapojil do Pražského povstání v květnu 1945. Dne 25. 2. 1948 se zúčastnil pochodu studentů na Pražský hrad a následně byl vyhozen z Pedagogické fakulty UK. Dne 17. 5. 1949 byl zatčen za podíl na pokusu o státní převrat a v procesu s dalšími skauty odsouzen pro velezradu. Vystřídal řadu vězení a uranových dolů, propuštěn byl při amnestii v roce 1960. Nositel řady českých i zahraničních skautských vyznamenání: Junácký kříž "Za vlast 1938-45", Řád Stříbrného bobra, Medaile Tři pruty bratrství, Řád Lilie v trojlístku - zlatý stupeň, Čs. řád Stříbrného vlka, Medaile díků a další.

Vlastenectví je hrdost na místo kde žiji. Na svůj domov, obec, kraj, ale především na svou zemi – vlast. Znáte Českou republiku a líbí se vám? Máte rádi zdejší přírodu, města nebo historii? A co naši předkové? Kdo byl opravdový hrdina a na koho můžeme být pyšni? Ve skautském slibu se praví „… duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.“ Co pro vás znamená tento slib? Jak lze pomáhat vlasti a co jste pro ni ochotni obětovat? To všechno jsou otázky, které se váží k vlastenectví – pocitu sounáležitosti s naší Českou zemí. Čtvrtou etapu odevzdávejte do 15.2.


Etapa B1
Šimon Pánek
(27. prosince 1967)
Dobročinnost

Šimon Pánek je český politický aktivista a humanitární manažer. Je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni. V současnosti je i jejím ředitelem. Byl jedním z nejznámějších studentských vůdců Sametové revoluce v roce 1989. V roce 1988 byl Šimon Pánek hlavním organizátorem humanitární pomoci obětem zemětřesení v Arménii, když společně s Jaromírem Štětinou vyhlásili neoficiální materiální sbírku na pomoc postiženým. O rok později, v roce 1989, se stal jedním ze „studentských vůdců“ Sametové revoluce v tehdejším Československu. V roce 1992 spoluzakládal soukromou informační agenturu Epicentrum, přinášející zpravodajství z krizových oblastí světa. V letech 1992–1997 pracoval pro Nadaci Lidových novin. Prezident Václav Havel jej na Pražském hradě vyznamenal medailí Za zásluhy za angažovanost ve věcech veřejných v roce 2002 a v roce 2003 získal cenu Evropan roku. Roku 2010 mu občanské sdružení Post Bellum udělilo Cenu Paměti národa.

První bonusová etapa má téma dobročinnost. Bonusová je, protože se nebude plnit na družinovce ale kdykoliv během roku. A co je vaším úkolem? Zúčastněte se vámi zvolené dobročinné akce! Poraďte se v rámci družinu a oddílu a vytipujte dobročinné akce, které jsou pro vás zajímavé a obohatí váš program. Jakých akcí se můžete zúčastnit? Můžete roznášet Betlémské světlo, vybírat peníze v rámci Postavme školu v Africe, pomáhat dětem sbírkou Velikonoční skautské kuře, skauti a skautky mohou pomáhat sbírkou Společně proti leukémii. Nic z toho se vám nelíbí? Vymyslete prospěšnou akci nebo projekt sami! Na to ale budete potřebovat pomoc vedoucího oddílu. Neváhejte se s ním poradit. Bonusovou etapu musí družina splnit do 1. června. Lze udělit výjimku v případě červnové akce. Napište o akci krátký zápis a přidejte fotografii. Vše odešlete na e-mail dvorakjiri(zavináč)centrum.cz a body jsou vaše!