My jsme POUTNÍCI!

Oddílová rada

vedoucí oddílu

Ing. Jiří Dvořák

731 065 839

dvorakjiri(zavinac)centrum.cz

zástupce vedoucího

JUDr. Jan Pečínka

731 059 298

pecinka(zavináč)volny.cz

   

rádkyně Hvězdiček

Ing. Eva Nádvorníková

e.nadvornikova(zavinac)centrum.cz

rádkyně Hvězdiček

Alena Šubová

alenasek2002(zavinac)seznam.cz

rádkyně Berušek

Monika Dočkalová

umbreline(zavinac)centrum.cz

rádkyně Ufonek

Marie Mráčková

marusinka.m(zavinac)seznam.cz

rádce Lišáků

Alexandr Denk

alexdenk(zavinac)email.cz

rádce Lišáků

Aram Denk

aramde(zavinac)seznam.cz

rádce Dravců

Ing. Jiří Dvořák

dvorakjiri(zavinac)centrum.cz

rádce Dravců

Vlastimil Drápal

drap00(zavinac)seznam.cz

Historie

První oddíl junáka vznikl v Čechovicích v září 1945, tedy krátce po skončení 2. světové války, během které byla skautská organizace zakázána. Oddíl měl 3 chlapecké družiny a pracoval až do podzimu roku 1948 kdy byla skautská organizace opět zakázána. V období let 1968 – 1970 se nepodařilo oddíl obnovit, byl obnoven pouze skautský oddíl ve Velkém Týnci. Teprve v roce 1990 po sametové revoluci začala současná éra našeho oddílu v Čechovicích. Od dubna do července se vytvářela první družina a první tábor se uskutečnil na Vrchní Pile u Velkého Újezdu. Organizačně byl tento novodobý oddíl začleněn do střediska Velká Bystřice a v roce 1992 vzniklo samostatné středisko Velký Týnec. Vytvořili se samostatné družiny - dívčí a chlapecká. V roce 1994 jsme se poprvé zúčastnili zahraniční akce – evropského Jamboree v Holandsku. Následovaly kontakty s rakouskými, polskými a anglickými skauty. V poslední době se účastníme mezinárodních výměn se skauty z USA. V průběhu let jsme tábořili na Olešnici, v Domašově nad Bystřicí, ve Veselíčku, v Lipové, a nyní, již více než deset let využíváme tábořiště na přehradě Slezská Harta. Do dnešních dnů prošlo oddílem několik „generací“ dětí a v září roku 2015 jsme si připomněli 70 let od jeho založení.

Naším dlouhodobým projektem je spolupráce na obnově památek poutního místa Stará Voda, který se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Do tohoto projektu jsme se zapojili již v roce 1995. Postupně se k nám přidávali další skauti z okresu Olomouc, později i z dalších míst celé republiky. V posledních letech se k nám přidali i skauti z Polska. Nezanedbatelný díl práce na tomto projektu vykonali i skauti z USA a Francie. Do dnešních dnů se odpracovalo asi 8500 hodin při vyčištění trosek kláštera, hřbitova a barokního kostela. Naším nejbližším cílem je obnovit objekt kapličky nad Královskou studánkou.

Pro činnost oddílu získáváme finanční prostředky jednak z členských příspěvků, z prodeje skautských suvenýrů, každoročně organizujeme ve spolupráci s obecním úřadem sběr železného šrotu a využíváme dotací obecního úřadu i Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Naše poděkování patří i dalším partnerům, kteří nás podporují při naší činnosti.