Skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Junák – český skaut sdružuje přes 53 tisíc členů a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Poslání skautingu

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět můžeme zanechat lepší, než jsme jej poznali. Záleží na každém, co pro to udělá. Skauting se snaží zlepšovat svět skrze výchovu dětí a mladých lidí. Ti pak mají v dospělosti pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnosti, dokážou najít uplatnění, které je bude naplňovat a budou aktivně vstupovat do společenského dění.

Skautské zákony

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které jsou často představovány jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede skauty a skautky k tomu, aby byli pravdomluvní, prospěšní společnosti, ale také sebevědomí a optimističtí.